Stage 1 SCC Tour Easter 2006 - razorsharp
Thomas Richards (Yellow Jersey Bikeshop) Elite C.

Thomas Richards (Yellow Jersey Bikeshop) Elite C.

sunnycoasttourstage